BMB: Brannvernsamarbeidet mur og betong

English

Artikler

INTERFLAM 2004:

Undertegnede deltok på INTERFLAM for første gang, og sitter igjen med noen hovedinntrykk: Forskrifter blir mer og mer funksjonsbasert og risikoanalysen er på fremmarsj som prosjekteringsverktøy til fortrengsel for preaksepterte løsninger. Tilhørende analyseverktøy basert på komplett brannsimulering blir bedre og bedre. De brennbare materialene - og da særlig treverk - er på full fart inn også i brannsikre bygg takket være omfattende forskning og dokumentasjon. Materialer som mur, betong og stål glimrer med sitt fravær i denne sammenhengen. Årsaken til dette er nok at disse materialene ikke oppleves som noe problem i forhold til brann, og at temaet er ferdig utforsket og dokumentert. Av Bjørn Vik (Artikkelen ble publisert i Brann & Sikkerhet nr. 5 2004)